FANDOM


Elemental HERO Tempest
E・HERO(エレメンタルヒーロー) テンペスター
ElementalHEROTempest-LCGX-EN-SR-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Chấn Lôi Động
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー テンペスター
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
テンペスター
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Tenpesutā
 Tên Nhật (Dịch) Elemental HERO Tempester
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 템페스터
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2800
 Mã số 83121692
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác