FANDOM


Elemental HERO Stratos
E・HERO(エレメンタルヒーロー) エアーマン
ElementalHEROStratos-RYMP-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Khí Công
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー エアーマン
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
エアーマン
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Eāman
 Tên Nhật (Dịch) Elemental HERO Airman
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 에어맨
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 300
 Mã số 40044918
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.