FANDOM


Elemental HERO Solid Soldier
E・HERO(エレメンタルヒーロー) ソリッドマン
ElementalHEROSolidSoldier-CT15-EN-UR-LE
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Cường Kim Nhân
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー ソリッドマン
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
ソリッドマン
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Soriddoman
 Tên Nhật (Dịch) Elemental HERO Solidman
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 1100
 Mã số 45195443
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.