Elemental HERO Shadow Mist
E・HERO(エレメンタルヒーロー) シャドー・ミスト
ElementalHEROShadowMist-SDHS-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Sương Đêm
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー シャドー・ミスト
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
シャドー・ミスト
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīro Shadō Misuto
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 섀도우 미스트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1500
 Mã số 50720316
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.