FANDOM


Elemental HERO Poison Rose
E・HERO(エレメンタルヒーロー) ブルーメ
ElementalHEROPoisonRose-LCGX-EN-R-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Hoa Độc
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー ブルーメ
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
ブルーメ
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Burūme
 Tên Nhật (Dịch) Elemental HERO Blume
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 포이즌 로즈
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 2000
 Mã số 51085303
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.