Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Elemental HERO Phoenix Enforcer
E・HERO(エレメンタルヒーロー) フェニックスガイ
ElementalHEROPhoenixEnforcer-LCGX-EN-SR-UE.png
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố - Kẻ Quỷ Phượng
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー フェニックスガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
フェニックスガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Fenikkusugai
 Tên Nhật (Dịch) Elemental HERO Phoenixguy
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 피닉스 가이
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 1200
 Mã số 41436536
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement