Elemental HERO Ocean
E・HERO(エレメンタルヒーロー) オーシャン
ElementalHEROOcean-SDHS-EN-C-1E.png
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Biển Cả
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー オーシャン
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
オーシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Ōshan
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 오션
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1200
 Mã số 37195861
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.