FANDOM


Elemental HERO Nova Master
E・HERO(エレメンタルヒーロー) ノヴァマスター
ElementalHERONovaMaster-BLLR-EN-UR-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Hoả Tinh Sư
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー ノヴァマスター
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
ノヴァマスター
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Nova Masutā
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 노바마스터
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2100
 Mã số 01945387
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.