FANDOM


Elemental HERO Neos Knight
E・HERO(エレメンタルヒーロー) ネオス・ナイト
ElementalHERONeosKnight-EXVC-EN-UR-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Tân Vương Kị Sĩ
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー ネオス・ナイト
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
ネオス・ナイト
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Neosu Naito
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 네오스 나이트
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1000
 Mã số 72926163
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.