FANDOM


Elemental HERO Neos Alius
E・HERO(エレメンタルヒーロー) アナザー・ネオス
ElementalHERONeosAlius-PGL2-EN-GUR-1E
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー アナザー・ネオス
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
アナザー・ネオス
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Anazā Neosu
 Tên Nhật (Dịch) Elemental Hero Another Neos
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Gemini / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1300
 Mã số 69884162
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác