FANDOM


Elemental HERO Neos
E・HERO(エレメンタルヒーロー) ネオス
ElementalHERONeos-SDHS-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Tân Vương
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー ネオス
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
ネオス
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Neosu
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 네오스
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 89943723
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.