FANDOM


Elemental HERO Knospe
E・HERO(エレメンタルヒーロー) クノスペ
ElementalHEROKnospe-LCGX-EN-R-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Hạt Mầm
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー クノスペ
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
クノスペ
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Kunosupe
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 크노스페
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 1000
 Mã số 62107981
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.