FANDOM


Elemental HERO Inferno
E・HERO(エレメンタルヒーロー) フレイム・ブラスト
ElementalHEROInferno-LCGX-EN-SR-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Nộ Hoả
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー フレイム・ブラスト
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
フレイム・ブラスト
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Fureimu Burasuto
 Tên Nhật (Dịch) Elemental HERO Flame Blast
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 프레임 블래스트
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1600
 Mã số 68745629
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.