FANDOM


Elemental HERO Ice Edge
E・HERO(エレメンタルヒーロー) アイスエッジ
ElementalHEROIceEdge-AP01-EN-C-UE
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Băng Sát
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー アイスエッジ
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
アイスエッジ
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Aisu Ejji
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 아이스에지
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 900
 Mã số 41077745
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.