Elemental HERO Honest Neos
E・HERO(エレメンタルヒーロー) オネスティ・ネオス
ElementalHEROHonestNeos-BLRR-EN-ScR-1E.png
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Tân Vương Lương Thiện
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー オネスティ・ネオス
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
オネスティ・ネオス
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Onesuti Neosu
 Tên Nhật (Dịch) Elemental Hero Honesty Neos
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 어니스티 네오스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 14124483
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.