FANDOM


Elemental HERO Heat
E・HERO(エレメンタルヒーロー) ザ・ヒート
ElementalHEROHeat-SDHS-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Nhiệt Sư
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー ザ・ヒート
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
ザ・ヒート
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Za Hīto
 Tên Nhật (Dịch) Elemental HERO The Heat
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 더 히트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 98266377
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.