FANDOM


Elemental HERO Great Tornado
  • Nhật: E・HERO Great TORNADO
  • Kana: エレメンタルヒーロー グレイト トルネード
  • Romaji: Erementaru Hīrō Gureito Torunēdo
  • Việt: Người Hùng Nguyên Tố Đại Giông Tố
Hệ

PHONG

Loại
Cấp sao

8 ★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

2800 / 2200

Nguyên liệu Dung hợp

Phải được Triệu hồi Dung hợp và không thể Triệu hồi Đặc biệt theo cách khác. Khi lá này được Triệu hồi: Chia đôi CÔNGTHỦ của tất cả quái thú ngửa mặt hiện do đối thủ điều khiển.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Elemental HERO Great Tornado When summoned, halve the ATK and DEF of all monsters on your opponent's field.
Nhật 召喚時、相手上すべてのモンスター力を半分にする

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.