Elemental HERO Gaia
E・HERO(エレメンタルヒーロー) ガイア
ElementalHEROGaia-DT06-EN-DNPR-DT.jpg
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Địa Sư
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー ガイア
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
ガイア
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Gaia
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 가이아
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 2600
 Mã số 16304628
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.