FANDOM


Elemental HERO Flash
E・HERO(エレメンタルヒーロー) フラッシュ
ElementalHEROFlash-GENF-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Tia Chớp
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー フラッシュ
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
フラッシュ
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Furasshu
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 플래시
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 1600
 Mã số 69572169
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.