FANDOM


Elemental HERO Flare Neos
E・HERO(エレメンタルヒーロー) フレア・ネオス
ElementalHEROFlareNeos-LCGX-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Tân Vương Hỏa Diệm
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー フレア・ネオス
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
フレア・ネオス
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Furea Neosu
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 플레어 네오스
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 81566151
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.