FANDOM


Elemental HERO Escuridao
E・HERO(エレメンタルヒーロー) エスクリダオ
ElementalHEROEscuridao-SP13-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Bóng Tối
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー エスクリダオ
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
エスクリダオ
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Esukuridao
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 에스크리다오
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 33574806
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.