FANDOM


Elemental HERO Dark Neos
E・HERO(エレメンタルヒーロー) ブラック・ネオス
ElementalHERODarkNeos-LCGX-EN-ScR-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Tân Vương Hắc Ám
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー ブラック・ネオス
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
ブラック・ネオス
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Burakku Neosu
 Tên Nhật (Dịch) Elemental Hero Black Neos
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 블랙 네오스
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 28677304
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.