FANDOM


Elemental HERO Core
E・HERO(エレメンタルヒーロー) Core(コア)
ElementalHEROCore-SHVI-EN-SR-LE
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Cốt Lõi
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー
Core
コア
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
Core
コア
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Koa
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 Core(코어)
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 2200
 Mã số 95486586
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác