Elemental HERO Clay Guardian
 • Nhật: E・HERO
  エレメンタルヒーロー
  クレイ・ガードマン
 • Kana:
  E・HERO
  エレメンタルヒーロー クレイ・ガードマン
 • Romaji: Erementaru Hīrō Kurei Gādoman
 • Việt: Người Hùng Nguyên Tố Niêm Thổ Hộ Vệ
Khác:
Elemental Hero Clay Guardian
Hệ

THỔ

Cấp sao

4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg

[ ]
Phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Metamorphosis" bằng cách Hi sinh "Elemental HERO Clayman", và không thể được Triệu hồi Đặc biệt theo cách khác. Tên của lá này được xem như "Elemental HERO Clayman" trong khi nó ngửa mặt trên sân. Một lần trong lượt: Bạn có thể gây 200 thiệt hại cho đối thủ ứng với mỗi lá bài họ điều khiển.
CÔNG / 0   THỦ / 2800
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Elemental HERO Clay Guardian This card can only be Special Summoned with "Metamorphosis" by Tributing "Elemental HERO Clayman". This card's name is treated as "Elemental HERO Clayman" while it is face-up on the field. When this card is Special Summoned, inflict 200 damage to your opponent for each card they control.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.