FANDOM


Elemental HERO Bubbleman
E・HERO(エレメンタルヒーロー) バブルマン
ElementalHEROBubbleman-SDHS-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Thủy Phao
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー バブルマン
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
バブルマン
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Baburuman
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 버블맨
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1200
 Mã số 79979666
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.