FANDOM


Elemental HERO Brave Neos
E・HERO(エレメンタルヒーロー) ブレイヴ・ネオス
ElementalHEROBraveNeos-SAST-JP-OP
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Tân Vương Hùng Bạo
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー ブレイヴ・ネオス
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
ブレイヴ・ネオス
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Bureivu Neosu
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.