FANDOM


Elemental HERO Avian
  • Nhật: E・HERO フェザーマン
  • Kana: エレメンタルヒーロー フェザーマン
  • Romaji: Erementaru Hīrō Fezāman
  • Việt: Người Hùng Nguyên Tố Dực Nhân
Khác:
Elemental HERO Featherman
Hệ

PHONG

Loại
Cấp sao

3 ★★★

CÔNG / THỦ

1000 / 1000

Là một Elemental HERO có cánh là người bay lượn xung quanh bầu trời và điều khiển những cơn gió. Đòn đánh đặc trưng của anh ta là Featherbreak, một đòn đánh từ trên trời cao.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Elemental HERO Avian A winged Elemental HERO who wheels through the sky and manipulates the wind. His signature move, Featherbreak, gives villainy a blow from sky-high.
Nhật 風を操り空を舞う翼を持ったE・HERO。天空からの一撃、フェザーブレイクで悪を裁く

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.