FANDOM


Elemental HERO Air Neos
E・HERO(エレメンタルヒーロー) エアー・ネオス
ElementalHEROAirNeos-STON-EN-UR-1E
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Tân Vương Thần Phong
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー エアー・ネオス
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
エアー・ネオス
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Eā Neosu
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 에어 네오스
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 11502550
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.