FANDOM


Elemental HERO Absolute Zero
E・HERO(エレメンタルヒーロー) アブソルートZero(ゼロ)
ElementalHEROAbsoluteZero-OP05-EN-C-UE
 Tên Việt Người Hùng Nguyên Tố Bất Tuyệt
 Tên Nhật (Kana)
E・HERO
エレメンタルヒーロー アブソルート
Zero
ゼロ
 Tên Nhật (Chuẩn) E・HERO
エレメンタルヒーロー
アブソルートZero
ゼロ
 Tên Nhật (rōmaji) Erementaru Hīrō Abusorūto Zero
 Tên Hàn 엘리멘틀 히어로 앱솔루트 Zero
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 40854197
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.