FANDOM


Electromagnetic Turtle
(ちょう)(でん)()タートル
ElectromagneticTurtle-YGLD-EN-ScR-LE
 Tên Việt Rùa Điện Từ
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
でん
じタートル
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
でん
タートル
 Tên Nhật (rōmaji) Chōdenji Tātoru
 Tên Nhật (Dịch) Super-Electromagnetic Turtle
 Tên Hàn 초전자 터틀
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1800
 Mã số 34710660
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.