Electromagnetic Bagworm
電磁ミノ虫(ザックトレーガー・マグネ)
ElectromagneticBagworm-BP03-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
電磁ミノ虫
ザックトレーガー・マグネ
 Tên Nhật (Chuẩn) 電磁ミノ虫
ザックトレーガー・マグネ
 Tên Nhật (rōmaji) Zakkutorēgā Magune
 Tên Nhật (Dịch) Sackträger Magnet
 Tên Hàn 전자미노충
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Insect / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 1400
 Mã số 07914843
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.