FANDOM


Elder Entity Norden
(キュウ)(シン)ノーデン
ElderEntityNorden-CT12-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
キュウ
シンノーデン
 Tên Nhật (Chuẩn)
キュウ
シン
ノーデン
 Tên Nhật (rōmaji) Kyūshin Nōden
 Tên Nhật (Dịch) Elder God Norden
 Tên Hàn 구신 노덴
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2200
 Mã số 17412721
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.