FANDOM


El Shaddoll Winda
エルシャドール・ミドラーシュ
ElShaddollWinda-SHVA-EN-ScR-1E
 Tên Việt Khổi Lỗi Hắc Ma Thần Winda
 Tên Nhật エルシャドール・ミドラーシュ
 Tên Nhật (rōmaji) Erushadōru Midorāshu
 Tên Nhật (Dịch) El Shaddoll Midrash
 Tên Hàn 엘섀도르 미도라시
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 800
 Mã số 94977269
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.