FANDOM


El Shaddoll Wendigo
エルシャドール・ウェンディゴ
ElShaddollWendigo-MP15-EN-SR-1E
 Tên Việt Khổi Lỗi Hắc Ma Thần Wendigo
 Tên Nhật エルシャドール・ウェンディゴ
 Tên Nhật (rōmaji) Erushadōru Wendigo
 Tên Hàn 엘섀도르 웬디고
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 2800
 Mã số 74009824
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.