FANDOM


El Shaddoll Shekhinaga
エルシャドール・シェキナーガ
ElShaddollShekhinaga-MP15-EN-ScR-1E
 Tên Việt Khổi Lỗi Hắc Ma Thần Shekhinaga
 Tên Nhật エルシャドール・シェキナーガ
 Tên Nhật (rōmaji) Erushadōru Shekināga
 Tên Hàn 엘섀도르 셰키나가
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 3000
 Mã số 74822425
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.