FANDOM


El Shaddoll Grysta
エルシャドール・エグリスタ
ElShaddollGrysta-MP15-EN-ScR-1E
 Tên Việt Khổi Lỗi Hắc Ma Thần Grysta
 Tên Nhật エルシャドール・エグリスタ
 Tên Nhật (rōmaji) Erushadōru Egurisuta
 Tên Nhật (Dịch) El Shaddoll Egrysta
 Tên Hàn 엘섀도르 에그리스타
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2450 / 1950
 Mã số 48424886
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.