FANDOM


El Shaddoll Fusion
神の写し身との接触(エルシャドール・フュージョン)
ElShaddollFusion-NECH-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
神の写し身との接触
エルシャドール・フュージョン
 Tên Nhật (Chuẩn) 神の写し身との接触
エルシャドール・フュージョン
 Tên Hàn 엘섀도르 퓨전
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 06417578
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.