FANDOM


El Shaddoll Construct
エルシャドール・ネフィリム
ElShaddollConstruct-DUPO-EN-UR-1E
 Tên Việt Khổi Lỗi Hắc Ma Thần Nephilim
 Tên Nhật エルシャドール・ネフィリム
 Tên Nhật (rōmaji) Erushadōru Nefirimu
 Tên Nhật (Dịch) El Shaddoll Nephilim
 Tên Hàn 엘섀도르 네피림
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2500
 Mã số 20366274
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.