FANDOM


El Shaddoll Anoyatyllis
エルシャドール・アノマリリス
ElShaddollAnoyatyllis-CROS-EN-ScR-1E
 Tên Việt Khổi Lỗi Hắc Ma Thần Anoyatyllis
 Tên Nhật エルシャドール・アノマリリス
 Tên Nhật (rōmaji) Erushadōru Anomaririsu
 Tên Nhật (Dịch) El Shadoll Anomalilith
 Tên Hàn 엘섀도르 아노마릴리스
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 2000
 Mã số 19261966
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.