FANDOM


Ehther the Heavenly Monarch
(てん)(てい)アイテール
EhthertheHeavenlyMonarch-SR01-EN-UR-1E
 Tên Việt Thiên Đế Ehther
 Tên Nhật (Kana)
てん
ていアイテール
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
てい
アイテール
 Tên Nhật (rōmaji) Tentei Aitēru
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1000
 Mã số 96570609
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.