Ehren, Lightsworn Monk
ライトロード・モンク エイリン
EhrenLightswornMonk-SDLI-EN-C-1E.png
 Tên Việt Ehren, Pháp sư Ánh Sáng
 Tên Nhật ライトロード・モンク エイリン
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorōdo Monku Eirin
 Tên Nhật (Dịch) Lightlord Monk Eileen
 Tên Hàn 라이트로드 몽크 에이린
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1000
 Mã số 44178886
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.