FANDOM


Egyptian God Slime
(ゴッド)・スライム
EgyptianGodSlime-DP24-JP-OP
 Tên Việt Chất Lỏng Thánh Thần
 Tên Nhật (Kana)
ゴッド・スライム
 Tên Nhật (Chuẩn)
ゴッド
・スライム
 Tên Nhật (rōmaji) Goddo Suraimu
 Tên Nhật (Dịch) God Slime
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.