(Tạo trang mới với nội dung “{{Unofficial name|English}} {{Unofficial lore|English}} {{CardTable2 | vi_name = Chất Lỏng Thánh Thần | de_name = | it…”)
 
 
Dòng 14: Dòng 14:
 
| image = EgyptianGodSlime-DP24-JP-OP.png
 
| image = EgyptianGodSlime-DP24-JP-OP.png
 
| attribute = WATER
 
| attribute = WATER
| types = Aqua/ Fusion / Effect
+
| type = Aqua / Fusion / Effect
 
| level = 10
 
| level = 10
 
| atk = 3000
 
| atk = 3000

Bản hiện tại lúc 10:29, ngày 12 tháng 3 năm 2020

Egyptian God Slime
(ゴッド)・スライム
EgyptianGodSlime-DP24-JP-OP.png
 Tên Việt Chất Lỏng Thánh Thần
 Tên Nhật (Kana)
ゴッド・スライム
 Tên Nhật (Chuẩn)
ゴッド
・スライム
 Tên Nhật (rōmaji) Goddo Suraimu
 Tên Nhật (Dịch) God Slime
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Aqua / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.