FANDOM


Edge Imp Sabres
エッジインプ・シザー
EdgeImpSabres-FUEN-EN-SR-1E
 Tên Việt Yêu Tinh Lưỡi Kéo
 Tên Nhật エッジインプ・シザー
 Tên Nhật (rōmaji) Ejji Inpu Shizā
 Tên Nhật (Dịch) Edge Imp Scissors
 Tên Hàn 에지임프 시저
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 800
 Mã số 30068120
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.