FANDOM


Edge Imp Frightfuloid
エッジインプ・(ディー)(ティー)モドキ
EdgeImpFrightfuloid-CROS-EN-C-1E
 Tên Việt Yêu Tinh Lưỡi Tạp Dị Giả
 Tên Nhật (Kana) エッジインプ・
ディー
ティーモドキ
 Tên Nhật (Chuẩn) エッジインプ・D
ディー
ティー
モドキ
 Tên Nhật (rōmaji) Edji Inpu DīTi Modoki
 Tên Nhật (Dịch) Edge Imp DT Modoki
 Tên Hàn 에지임프 DT모조품
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 1300
 Mã số 34566435
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.