FANDOM


Edge Imp Chain
エッジインプ・チェーン
EdgeImpChain-CROS-EN-C-1E
 Tên Việt Yêu Tinh Lưỡi Xích
 Tên Nhật エッジインプ・チェーン
 Tên Nhật (rōmaji) Edji Inpu Chēn
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1800
 Mã số 61173621
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.