FANDOM


Edea the Heavenly Squire
(てん)(てい)(じゅう)()イデア
EdeatheHeavenlySquire-SR01-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
てん
てい
じゅう
きイデア
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
てい
じゅう
イデア
 Tên Nhật (rōmaji) Tentei Jūki Idea
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1000
 Mã số 95457011
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.