FANDOM


Ebon Illusion Magician
(げん)(そう)(くろ)()(どう)()
EbonIllusionMagician-SHVI-EN-SR-LE
 Tên Việt Hắc Ảo Thuật Sư
 Tên Nhật (Kana)
げん
そうの
くろ
どう
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
そう
の黒
くろ
どう
 Tên Nhật (rōmaji) Gensō no Kuromadōshi
 Tên Hàn 환상의 흑마도사
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Spellcaster / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2100
 Mã số 96471335
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.