FANDOM


Ebon High Magician
()(くう)(くろ)()(どう)()
EbonHighMagician-CT13-EN-UR-LE
 Tên Việt Hư Vô Hạt Sư
 Tên Nhật (Kana)
くうの
くろ
どう
 Tên Nhật (Chuẩn)
くう
の黒
くろ
どう
 Tên Nhật (rōmaji) Kokū no Kuromadōshi
 Tên Nhật (Dịch) Ebon Void Magician
 Tên Hàn 허공의 흑마도사
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Spellcaster / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 2800
 Mã số 85551711
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.