FANDOM


EarthboundImmortal cover

"Ccapac Apu", "Ccarayhua" "Uru", "Cusillu" và "Aslla piscu"

"Earthbound Immortal", còn gọi là "Earthbound God" (()(ばく)(しん) Jibakushin) ở Nhật, là một archetype các quái thú ÁM Cấp 10 sao. Chúng được dùng bởi các Dark Signers trong anime.

"Earthbound Revival" và "Roar of the Earthbound" cùng là các lá bài thuộc "Earthbound Immortal" vì chúng có 「()(ばく)(しん)」ở phần tên Tiếng Nhật.

Những "Earthbound Immortal" đều có hiệu ứng giúp chúng có thể tấn công trực tiếp, đồng thời khiến đối phương không thể chọn chúng làm mục tiêu tấn công. (Trong anime, đối phương vẫn có thể tấn công trực tiếp nếu người điều khiển chỉ có quái thú "Eartbound Immortal" trên sân; điều này thì không đúng trong TCG/OCG. Tuy nhiên, trong anime thì các Earthbound Immortal sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng của Bài Phép/Bẫy.)

Cũng do chúng có chỉ số ATK/DEF gốc quá cao, kèm thêm khả năng đã nói trên nên chúng có thể hạ đối thủ rất nhanh chóng. Vì thế, sức mạnh cũng đi kèm với 2 nhược điểm:

  • Chỉ duy nhất 1 quái thú "Earthbound Immortal" được có mặt trên sân trong cùng một thời điểm.
  • Quái thú "Earthbound Immortal" sẽ ngay lập tức bị hủy nếu không có Bài Phép Môi trường trên sân.

"Earthbound Immortal" có liên quan đến các Nazca Lines, nơi chúng bị giam cầm. Mỗi con trong số chúng đều là những hình vẽ trồi lên trên mặt đất, và chúng có những vân hình khác nhau trên mỗi artwork của chúng.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.